Informace

Základní informace k nákupu na Florbal.com.

 1. Jak nakupovat
 2. Obchodní podmínky
 3. Doručování zboží
 4. Reklamace, vrácení zboží
 5. Časté dotazy
 6. O nás

1. Jak nakupovat

Nakupování na Florbal.com je snadné, přesto si vám dovolujeme nabídnout jednoduchý návod, jak správně nakupovat.

1. Najděte si v obchodě zboží, které chcete koupit

2. Poté klikněte na tlačítko "Do košíku". V této chvíli ještě není nic závazné, objednávku můžete kdykoliv zrušit. 

3. Chcete-li koupit více zboží, hledejte dále, prohlížejte, vybírejte a pokud vám do oka padne něco dalšího, opět klikněte na tlačítko " Do košíku". Samozřejmě můžete objednávat i více kusů. Ve vašem "Nákupním košíku" vepište do položky "Množství" požadovaný počet kusů a pak stiskněte tlačítko "Přepočítat". 

4. Máte-li definitivně vybráno a přejete si zboží objednat, klikněte v "Nákupním košíku" na tlačítko " Zaplatit. " (nejste-li v "Nákupním košíku" klikněte na pravé straně "Zaplatit").

5. Po zadání objednávky budete vyzváni k přihlášení, jste-li registrovaným zákazníkem nebo budete požádáni o emailovou adresu, nakupujete-li na Florbal.com poprvé. 

6. Po přihlášení či zadání emailové adresy budete automaticky přesměrováni na stránku, na které určíte místo a způsob dodání zboží. 

7. Na následující stránce se zobrazí vaše kompletní objednávka včetně poštovného a celkové částky, kterou vám budeme účtovat. Nemáte-li již žádné výhrady stiskněte tlačítko "Potvrdit objednávku", čímž se objednávka stává z Vaší i naší strany závaznou. 

8. Pokud je objednávka úspěšně odeslána a zapsána do databáze, zobrazí se vám číslo této objednávky. Na Vaši e-mailovou adresu obdržíte potvrzení objednávky. Pozor - když vám potvrzení objednávky elektronickou poštou nebude doručeno, může to znamenat, že se objednávka správně neuložila do databáze. V takovém případě nás neprodleně kontaktujte. 

9. Zásilka, kterou obdržíte má daňový doklad, který obdržíte emailem. Děkujeme Vám, že jste se rozhodli nakupovat právě u nás.

Nahoru

2. Obchodní podmínky

Provozovatelem eshopu je Florbal.com s.r.o., Hlinky 34, Brno, PSČ: 603 00, IČ: 03933008, DIČ: CZ 03933008

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou ve smyslu ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) nedílnou součástí kupních a rezervačních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetových stránek a e-shopu www.florbal.com.

I.2. Vymezení pojmů:

E-shop - internetové stránky, elektronický obchod a rezervační systém, vše dostupné na internetové adrese www.florbal.com.

Prodávající - Florbal.com s.r.o. s místem podnikání v Brně, Hlinky 34, Brno, PSČ: 603 00, IČ: 03933008, provozující e-shop.

Prodejny – prodejny florbalového vybavení na adrese Hlinky 34, Brno, PSČ: 603 00 a Kurta Konráda 6, Praha, PSČ: 10900, provozovány Prodávajícím.

Zákazník -  osoba uzavírající s prodávajícím prostřednictvím e-shopu kupní nebo rezervační smlouvu.

Spotřebitel - dle ust. § 419 obč. zákoníku je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel - osoba, která neuzavírá smlouvu jako spotřebitel.

Rezervace - pokud si zákazník pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervuje zboží, nedochází k uzavření kupní smlouvy. Zbožíje pro zákazníka rezervováno v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí.

Uplatnění rezervace – prohlídka a vyzkoušení si rezervovaného zboží v prodejně na základě uzavřené rezervační smlouvy.

II. Uzavření kupní smlouvy

II.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní nebo rezervační smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

II.2. Zákazník může prostřednictvím e-shopu pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „koupit“ nabídku na uzavření kupní smlouvy odesláním závazné objednávky přijmout, nebo si může zboží prostřednictvím formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervovat v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí, a to za cenu uvedenou na e-shopu v době odeslání rezervace.

II.3. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníka prostřednictvím e-shopu.

II.4. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po odeslání objednávky spolu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a daňovým dokladem/fakturou na e-mail uvedený zákazníkem v objednávce.

II.5. Kupní smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v objednávce zákazníka jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen výrobce).

III. Uzavření rezervační smlouvy

III.1. Zboží nabízené v e-shopu za tam uvedenou cenu představuje ve smyslu ust. § 1732/2 občanského zákoníku nabídku na uzavření kupní nebo rezervační smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

III.2. Zákazník může prostřednictvím e-shopu pomocí formuláře kliknutím na tlačítko „koupit“ nabídku na uzavření kupní smlouvy odesláním závazné objednávky přijmout, nebo si může zboží prostřednictvím formuláře kliknutím na tlačítko „rezervovat“ rezervovat v prodejně za účelem jeho prohlídky a možnosti vyzkoušení před případnou koupí. Rezervace se vztahuje i na cenu uvedenou v e-shopu v době odeslání rezervace.

III.3. Rezervační smlouva je uzavřena odesláním rezervace zákazníka prostřednictvím e-shopu.

III.4. Obsah smlouvy je zákazníkovi prodávajícím potvrzen po odeslání rezervace spolu s těmito obchodními podmínkami na e-mail uvedený zákazníkem v rezervaci.

III.5. Skutečnost, že je rezervované zboží připraveno v prodejně prodávajícího k prohlídce, bude zákazníkovi oznámena prodávajícím na e-mail uvedený zákazníkem ve formuláři.

III.6. Rezervační smlouva nevznikne v případě, kdy zásoby zboží za podmínek uvedených v rezervaci zákazníka jsou již vyčerpány nebo v případě ztráty schopnosti podnikatele dle těchto VOP plnit (např. pokud se zboží přestane vyrábět, změní se jeho vlastnosti či dojde k navýšení cen výrobce).

IV. Základní práva a povinnosti z kupní smlouvy

IV.I. Kupní cenu je v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e‑shopu možné uhradit platební kartou prostřednictvím platebního portálu, převodem/vkladem na účet a dobírkou.

IV.2. Při platbě dobírkou je kupní cena splatná při dodání zboží zákazníkovi. Při platbě platební kartou či převodem/vkladem na účet je kupní cena splatná do 14 dní od uzavření kupní smlouvy. 

IV.3. Prodávající je povinen zákazníkovi zboží odeslat do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy v případě platby kupní ceny dobírkou, nebo do 14 dnů od zaplacení kupní ceny v případě platby platební kartou či převodem/vkladem na účet.

IV.4. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu je zboží odevzdáno prodávajícím zákazníkovi doručením zboží na adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen zboží převzít.

IV.5. Nepřevezme-li si zákazník zboží a toto se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li zákazníkem uhrazena.

IV.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

V. Základní práva a povinnosti z rezervační smlouvy

V.1. Zákazníkovi na základě rezervační smlouvy vzniká nárok na uplatnění rezervace, tzn. na prohlídku a vyzkoušení rezervovaného zboží v prodejně prodávajícího. Zároveň má zákazník bezprostředně po uplatnění rezervace nárok na uzavření kupní smlouvy za kupní cenu, za níž bylo zboží nabízeno na e-shopu v době uzavření rezervační smlouvy.

V.2. Rezervační smlouva uzavřená odesláním rezervačního formuláře prostřednictvím e-shopu zaniká v případě, že zákazník rezervaci neuplatní v prodejně prodávajícího do 5 dnů od odeslání sdělení o tom, že je rezervované zboží připraveno, na e-mail uvedený zákazníkem v rezervačním formuláři.

VI. Práva a povinnosti z vad zboží

VI.1. Zákazník je povinen zboží prohlédnout bezprostředně po jeho převzetí.

VI.2. V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je zákazník povinen tyto vady vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

VI.3. Je-li zákazník spotřebitel:

a) je oprávněn uplatnit právo z vad, které se vyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí v případě vad na zboží prodávaném za nižší cenu z důvodu takové vady; v případě vad způsobených opotřebením zboží v důsledku jejich obvyklého užívání; v případě vad odpovídajícím míře používání či opotřebení u použitého zboží.

b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části;

-   odstranění vady opravou zboží;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny;

-   odstoupení od smlouvy.

c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.3. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li kupující volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jako by se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.3. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny.

e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.3. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

f) Pokud má zboží vadu ve smyslu ust. § 2161 obč. zákoníku již při převzetí zboží zákazníkem, má tento právo na dodání nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada pouze součásti zboží, má zákazník právo pouze na výměnu vadné součásti. Je-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na bezplatnou opravu zboží. Není-li možné dodat nové zboží či jeho součást bez vady a není-li možné zboží bez zbytečného odkladu opravit, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy.

g) Vyskytne-li se vada dle čl. VI.3. písm. f) VOP opakovaně i po opravě zboží nebo vyskytne-li se větší počet vad, má zákazník právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelných vad, tedy v případě, kdy je výměna zboží či odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vad nepřiměřené.

VI.4. Je-li zákazník podnikatel:

a) zakládá mu právo z vadného plnění výhradně vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

b) Zákazník má v případě vad, jež jsou podstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části;

-   odstranění vady opravou zboží;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny;

-   odstoupení od smlouvy.

c) Zákazník je povinen prodávajícímu sdělit jaké právo dle čl. VI.4. písm. b) VOP si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po něm. Volbu nelze změnit bez souhlasu prodávajícího. Nesdělí-li kupující volbu práva prodávajícímu včas, má práva z vad, jakoby se jednalo o nepodstatná porušení smlouvy. Neodstraní-li prodávající vadu dle čl. VI.4. písm. b) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má prodávající právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

d) Zákazník má v případě vad, jež jsou nepodstatným porušením smlouvy právo na:

-   odstranění vady;

-   přiměřenou slevu z kupní ceny.

e) Neodstraní-li prodávající vadu dle čl.VI.4. písm. d) VOP včas nebo ji odmítne odstranit, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

VI.5. V případě uplatnění vad zboží je zákazník povinen prodávajícímu doručit vadné zboží zároveň s oznámením vady. Náklady spojené s uplatněním práv z vad nese v případě jejich nedůvodnosti zákazník.

VII. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

VII.1. Je-li zákazník spotřebitelem, a pokud s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží zákazníkem.

VII.2 Zákazník nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je florbalová hůl, pokud z rukojeti hole sundal igelitový obal chránící z hygienických důvodů omotávku rukojeti. 

VII.3. S ohledem na ekologické dopady, Florbal.com zákazníkům doporučuje, aby si v případě obuvi důkladně změřili svou velikost a zamezili tak zbytečnému odstoupení od smlouvy. Zákazník je povinen si boty vyzkoušet ihned po jejich převzetí, a to v čisté ponožce, aby nedošlo k zásahu do zdravotní nezávadnosti obuvi. V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě obuvi, je kupující povinen obuv vrátit ve zcela perfektním stavu jako by byla nová, tedy čistou, nenošenou a v originální krabici, která je považována za součást obuvi. V opačném případě nebude zákazníkovi umožněno od smlouvy odstoupit.

VII.4. Zákazník je povinen o odstoupení od smlouvy písemně informovat prodávajícího s uvedením svých kontaktních údajů. Prostor pro Zákazník může informovat prodávajícího emailem či telefonicky.

VII.5. Odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat na adresu prodávajícího nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. VII.1. VOP. Odstoupení je účinné doručením informace o odstoupení prodávajícímu.

VII.6. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese zákazník.

VII.7. Prodávající je povinen vrátit zákazníkovi kupní cenu, kterou od něj obdržel, a náklady na dodání zboží zákazníkovi ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsoby dopravy, jež byl v době uzavření kupní ceny nabízen na e-shopu, pakliže od zákazníka tyto náklady obdržel. Prodávající vrátí zákazníkovi peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude zákazníkem doručeno zboží či potvrzení o jeho odeslání na adresu prodávajícího.

VII.8. Vrátí-li zákazník po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, tedy s hodnotou sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Za snížení hodnoty zboží, za níž zákazník dle tohoto ustanovení odpovídá, se považuje zejména: sundání fólie z omotávky, roztřepení dolního okraje čepele florbalové hole, poškozený lak na holi, znečištění, opotřebení kolen u brankářských kalhot.

V případě vrácení použitého zboží bude účtovaná hodnota uvedení do původního stavu - výměna čepele za novou v případě odření dolního okraje čepele florbalové hole, výměna tyče za novou v případě poškození laku na holi, výměna omotávky za novou v případě vybalení omotávky z hygienického obalu, přešití opotřebených částí v případě opotřebení brankářského vybavení.

VII.9. Zboží upravené na míru zákazníkovi nelze vrátit zpět. (zkrácené hole, zahnutá čepel, zkompletovaný shaft s čepelí = navrtání shaftu)

VIII. Bonusy

VIII.1. Byl-li zákazníkovi poskytnut jakýkoliv bonus v závislosti na výši kupní ceny (dárek, sleva, doprava zdarma etc.), je zákazník povinen, odstoupí-li z jakéhokoliv důvodu od kupní smlouvy či její části, v důsledku čehož poklesne kupní cena pod výši odůvodňující poskytnutí bonusu, bonus nebo jeho hodnotu vrátit spolu se zbožím, jehož se týká odstoupení od smlouvy.

VIII.2. Je-li zákazník povinen na základě čl. VIII.1. VOP vrátit prodávajícímu hodnotu poskytnutého bonusu (dárek, slevu, cenu dopravy) v případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, započte se tento nárok prodávajícího proti kupní ceně, již bude prodávající povinen vrátit kupujícímu, a to aniž by bylo třeba k započtení činit jakýkoliv další úkon.

IX. Uživatelský účet. Ochrana osobních údajů.

IX.1. Nákup a rezervaci v e-shopu lze učinit zákazníkem jednak jednorázově bez registrace a jednak opakovaně na základě registrace zákazníka a založení jeho uživatelského účtu v systému e-shopu (dále jen „uživatelský účet“).

IX.2. Uživatelský účet je chráněn jménem a heslem, která si kupující zvolí. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího v případě, že tento není po dobu 2 let užíván, případně při porušení povinností kupujícího z kupní či rezervační smlouvy.

IX.3. Osobní údaje, které zákazník poskytuje prodávajícímu ke zpracování při jednorázovém nákupu nebo při zakládání uživatelského účtu, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí tímto zákonem.

IX.4. Kupující, jako subjekt údajů ve smyslu ust. § 4 písm. d) ZOOÚ dává tímto souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, (daňové) identifikační číslo, e‑mail, telefon,  (dále jen jako „osobní údaje“).

IX.5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) vedení uživatelského účtu, uzavírání kupních a rezervačních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností z těchto smluv. Poskytnutí osobních údajů je ve smyslu ust. § 11 odst. 2 ZOOÚ dobrovolné.

IX.6. Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů dle čl. IX.4.

IX.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající může pověřit jejich zpracováním třetí osobu a osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze dopravci pro účely doručení zboží.

IX.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsah této informace je stanoven v ust. § 12 odst. 2 ZOOÚ. Za poskytnutí informace dle tohoto článku VOP je prodávající oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX.9. V případě, že kupující zjistí nebo se domnívá, že prodávající či třetí osoba pověřená zpracováním provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, může ve smyslu ust. § 21 ZOOÚ požádat prodávajícího nebo jím pověřenou osobu o vysvětlení, případně může požadovat, aby prodávající nebo třetí osoba odstranili závadný stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Je-li tato žádost ze strany prodávajícího či třetí osoby shledána oprávněnou, odstraní příslušný subjekt neprodleně závadný stav.

IX.10. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních informací a sdělení kupujícímu.

X. Ukládání cookies.

X.1. Kupující souhlasí s ukládáním „cookies“ na pevném disku jeho počítače, které usnadňují rozlišování jednotlivých uživatelů e-shopu.

XI. Doručování.

XI.1. Účastníci kupní či rezervační smlouvy jsou povinni veškeré vzájemné jednání činit písemně s výjimkou případů, kdy smlouva či tyto VOP umožňují sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace.

XI.2. Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, osobním převzetím adresátem či uplynutím úložní lhůty poskytovatele poštovních služeb.

XI.3. Doručovací adresou kupujícího je adresa uvedená v jeho uživatelském účtu, případně při uzavírání rezervační nebo kupní smlouvy. Doručovací adresou prodávajícího je Florbal.com, Hlinky 34, 60300 Brno.

XI.4. Informace související s nabídkami prodávajícího a další obchodní sdělení budou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující tímto uděluje souhlas k zasílání nabídek a obchodních sdělení dle tohoto článku VOP.

XII. Obrázky produktů

XII.1 Veškeré obrázky produktů mají pouze ilustrativní charakter a mohou se lišit od reálného produktu.

XIII. Platnost slevových poukazů

XIII.1. Platnost slevových poukazů je 12 měsíců od zakoupení poukazu.

XIV. Závěrečná a přechodná ustanovení.

XIV.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

XIV.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XIV.3. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Nahoru

3. Doručování zboží

Zboží z internetového obchodu Florbal.com je možné vyzvednout v našich obchodech v Brně nebo v Praze, které naleznete na naší adrese:

Florbal.com
Hlinky 34
603 00 Brno 

tel. +420541214249

Florbal.com
Kurta Konráda 6
109 00 Praha 

tel. +420 252540008

Zboží je možné vyzvednout v pracovní době viz níže. 

Září - březen Po-Pá 10.00-19.00, So - 9.00-12.00

Duben - červen Po-Pá 10.00-18.00, So - 9.00-12.00

Červenec Po-Pá 10.00-16.00

Srpen Po-Pá 10.00-18.00 

Platba a dodání zboží v ČR

Zboží obdržíte prostřednictvím smluvního přepravce formou balíku. 

Branky 160x115cm posíláme speciální přepravní službou s příplatkem. 

Expresní dodávka

Pokud objednáte zboží v pracovní dny od pondělí do čtvrtka do 14.00 hodin, předpokládáme u zboží, které je skladem a ve výběru označeno termínem dodání „zítra“, doručeno následující pracovní den (toto doručení negarantujeme, jedná se o předpokládaný termín doručení). V případě objednání tohoto zboží v pátek nebo v den, který předchází státnímu svátku, bude zboží doručeno následující pracovní den.

Minimální výše objednávky je 200Kč, objednávky v nižší hodnotě neposíláme.

Dodání zboží na Slovensko

V našem obchodě se Vám bude nakupovat úplně stejně snadno jako zákazníkům z České republiky.

S ohledem na roustoucí zájem zákazníků ze Slovenka jsme s přepravní společností GLS dojednali nový způsob expresního zasílání balíků na Slovensko s možností dobírky. Za velmi atraktivní cenu je garantovaná doba doručení do 48 hodin od expedice u nás. Zásilku můžete sledovat on-line na základě zaslaného čísla zásilky.

Cenu zboží a poštovné zaplatíte při převzetí zásilky podle aktuálního kurzu v den odeslání v EUR. Cena se přepočítá z českých korun dle kurzu ČSOB Devizy/Nákup v den odeslání zbožíAktuální kurz pro dnešní den

Minimální výše objednávky na Slovensko je 500Kč, objednávky v nižší hodnotě neposíláme.

Nahoru

4. Reklamace, vrácení zboží

Reklamace doručovacích služeb

Pokud k vám zásilka přijde poškozená postupujte, prosím, následovně:

 • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem. 
 • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky. 
 • Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. 

V případě problému s dopravcem, pište na adresu obchod@florbal.com. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo objednávky. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme Vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování v našem obchodě.

Reklamace vadného zboží

Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat. 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 608834190. 
Příjemce je povinen umožnit zasílateli, aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. 

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.  Reklamovanou vadu je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl spotřebitel možnost věc si prohlédnout nebo kdy vada vznikla.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění nepřiměřené povaze vady zboží (na základě písemného posouzení odborníka, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, v případě vady součásti, bude vyměněna tato součást. Pokud není možné dodání nové věci, má spotřebitel nárok v případě uznání reklamace nárok na odstoupení od smlouvy. Jestliže je výměna neúměrná, pak má spotřebitel nárok na bezplatné odstranění vady. 

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Florbal.com právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu: 

Florbal.com
Hlinky 34
603 00 Brno

Náklady na dopravu zboží k prodávajícímu hradí kupující.
Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele. Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat - telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Záruka vrácení peněz za zboží

Nepoužité zboží je možné podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 vrátit nebo vyměnit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti.

Nelze vrátit či vyměnit zboží upravené dle přání spotřebitele (zkrácené hole, zboží s potiskem) a zboží, které je vyňato z obalu a z hygienických důvodů jej nelze vrátit (u holí sundaná fólie z omotávky). V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě obuvi, je kupující povinen obuv vrátit ve zcela perfektním stavu jako by byla nová, tedy čistou, nenošenou a v originální krabici, která je považována za součást obuvi. V opačném případě nebude zákazníkovi umožněno od smlouvy odstoupit. 

V případě vrácení zboží Vám budou peníze neprodleně zaslány zpět bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Pokud tedy bude na vráceném zboží viditelné opotřebení užíváním (odřená čepel, použitá omotávka, použité brankářské vybavení), budeme účtovat částku za uvedení zboží do původního stavu.

Pokud se rozhodnete vrátit zboží, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání (odřená spodní části čepele) nebo opotřebování, v původním obalu (např. nesmíte strhnout obal z omotávky na holi) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku výhradně bankovním převodem.

Veškeré požadavky na výměnu či na vrácení a uvedení čísla účtu vepište do připravených řádků ve spodní části faktury, kterou jste obdrželi emailem.

Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět bankovním převodem.

Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo je jiné barvy, může objednatel požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Výměna zboží bude provedena ale jen v případě, že zboží není poškozeno a nebylo užíváno. V případě vrácení zboží Vám budou peníze neprodleně zaslány zpět bankovním převodem. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Pokud tedy bude na vráceném zboží viditelné opotřebení užíváním (odřená čepel, použitá omotávka, použité brankářské vybavení), budeme účtovat částku za uvedení zboží do původního stavu.

 • Zboží musí být neporušené v originálním obalu, (např. nesmí být z hygienických důvodů stržený obal z omotávky na hokejce, odřená spodní část čepele) tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům. 
 • Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží. 
 • Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie faktury společně s číslem účtu, kam peníze zaslat. 
 • Vracíme pouze peníze za zboží, nikoliv náklady na poštovné zpět do obchodu. Zásilky dobírkou nebudou přijaty. 
 • Peníze vracíme pouze převodem na účet.

Vracené zboží zasílejte na adresu: 
Florbal.com
Hlinky 34
603 00 Brno

Zrušení objednávky: 

 • Objednávka lze samozřejmě zrušit i před odesláním zásilky od nás.
 • Objednávka lze zrušit telefonicky nebo emailem.
 • V případě zrušení objednávky, která byla již uhrazena platební kartou nebo
  pomocí bankovního tlačítka (mPlatby atd.), bude vrácená částka ponížena o manipulační poplatek ve výši 2,2% z celkové částky v případě platby kartou a 1,2% v případě platby pomocí bankovního tlačítka).
Nahoru

5. Časté dotazy

Doprava a platba

» Kolik zaplatím na poštovném a balném?

Nikdy neúčtujeme balné. Všechny objednávky expedujeme prostřednictvím služby Obchodní balík České pošty nebo kurýrem přepravní služby, díky které máte zásilku doma do druhého dne od expedice.


 » Je ve vašem obchodě možné platit platební kartou?

Ano, platební kartou samozřejmě můžete platit veškeré objednané zboží. Tento způsob platby je ideální i pro zákazníky ze zahraničí.

Kartou lze platit i na kamenné prodejně při osobním odběru zboží.

» Nepodařilo se mi zaplatit platební kartou, jak mám postupovat?

Pokud se platba objednávky platební kartou nezdařila, je možné u této objednávky změnit způsob platby na dobírku nebo bankovní převod. V případě změny na dobírku využijte kontakty na infolinku info@lorbal.com  nebo 541214249. V případě změny na bankovní převod můžete zaplatit dle zálohové faktury, která byla vystavena k Vaší objednávce již při platbě kartou, která obsahuje všechny potřebné údaje pro provedení platbyřte novou objednávku včetně platby. .

Dostupnost zboží

» Kdy mohu čekat zboží, které je v internetovém obchodě skladem?

Pokud je vybrané zboží v internetovém obchodě skladem, můžeme jej po zabalení expedovat. Obvykle je k Vám zboží dopraveno do druhého dne. Platí pro platbu na dobírku a objednávky došlé do 14.00 hodin.

» Co znamená, že je zboží na objednávku?

Pokud si ověřujete dostupnost zboží a systém hlásí: na objednávku, znamená to, že zboží nemáme aktuálně skladem. Po vytvoření a odeslání objednávky zboží objednáme u dodavatele. U zboží, které není skladem, se tak může prodloužit obvyklá doba dodání.

Osobní odběr

» Lze si zboží osobně vyzvednout?

Ano, veškeré zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně v Brně a  Praze.

 » Kdy bude zboží na osobní odběr připraveno k vyzvednutí?

Zboží objednané na osobní odběr je připraveno obvykle do druhého dne od objednávky. Před vyzvednutím prosím vždy vyčkejte na e-mail, že je zboží připraveno. Více informací o osobním odběru.

» Jak poznám, že je zboží na osobní odběr nachystané k vyzvednutí?

Zboží je nachystané k vyzvednutí, jakmile Vám pošleme informační e-mail. Před vyzvednutím tak prosím vždy vyčkejte na naši výzvu, že je zboží opravdu k vyzvednutí připraveno. Více informací o osobním odběru.

Prodejna

» Mohu si nabízené zboží někde fyzicky vyzkoušet a zakoupit?

ANO, na naší prodejně v centru Brna, na ulici Hlinky 34 nebo v Praze, na ulici Kurta Konráda 6 . Pokud zboží nebude na prodejně, lze po telefonické domluvě jakékoliv zboží na prodejnu dopravit (s ohledem na skladové zásoby).

 » Jak mám postupovat, pokud si chci na prodejně vyzkoušet různé velikosti zboží?

Může se stát, že si nejste jistí, která velikost bot Vám padne. V tomto případě vytvořte objednávku, ve které bude zboží různých velikostí (max 2 vel.), zvolte osobní odběr a my Vám zboží na prodejnu nachystáme.

 » Je možné na prodejnách platit kartou?

ANO! Na prodejně lze platit kartou.

Výměna zboží a reklamace

» Jak postupovat, když mi objednané zboží nebude sedět?

Komunikací se zákazníkem před odesláním zboží se snažíme riziko volby špatné velikosti minimalizovat, přesto nelze vyloučit, že vám daná věc nebude sedět.

Zboží je tedy možné bez udání důvodu vrátit ve lhůtě 14 dní od převzetí od dopravní společnosti. Správnou velikost vám odešleme obratem, případně se domluvíme na alternativě či vrácení peněz.
Při uplatnění výměny zboží je nutné zboží s kopií faktury zaslat nebo dopravit na prodejnu. Ve spodní části faktury doplňte na připravený řádek informaci, za jaké zboží chcete vrácené zboží vyměnit. Více informací o reklamacích v sekci Jak reklamovat. Po přihlášení do uživatelské sekce můžete sledovat stav vyřizování reklamace.

 » Jak postupovat, pokud chci zboží reklamovat?

Podrobný popis jak postupovat v případě reklamace zboží najdete v sekci Jak reklamovat.

Ostatní

» Nedaří se mi objednat zboží přes Internet. Jak mám postupovat?

Díky přísnému nastavení připojení k internetu (obvykle v rámci firemních sítí) se může stát, že se vám nepodaří zboží z našeho obchodu objednat. 
V tomto případě můžete objednávku provést :

 • telefonicky (+420541214249)
 • e-mailem (info@florbal.com)

!! Nezapomeňte prosím uvést všechny údaje potřebné pro úspěšnou expedici (adresa, telefon, e-mail, ...)

» Získal jsem slevový kupón, kde ho zadám?

Slevový kupón zadáte v košíku - v rámečku "Slevy a slevové kupóny" pod Obsahem košíku, kde je seznam zboží k zakoupení. Vložte kód slevového kupónu a zmáčkněte "Vložit kupón". Po zadání slevového kupónu se cena automaticky přepočte. K jedné objednávce můžete zadat i více slevových kupónů. Pozor: slevový kupón jde použít pod jedním registrovaným uživatelem pouze jednou. Platnost slevových poukazů je 12 měsíců od zakoupení poukazu.

 

Nahoru

6. O nás

Náš tým

Kdo stojí za celým chodem našeho obchodu? Kdo se stará o objednávky, kdo hlídá nabídku nebo kdo je zodpovědný za balení zboží?

Rádi bychom Ti představili náš tým, který se stará o kompletní chod naší firmy. Jsme nadšení a zapálení lidé s vysokými cíli a nároky na výsledek. Každý z nás je profík na něco jiného, proto tě dokážeme provést celým nákupním procesem od prvotní rady, přes výběr zboží a nákupní košík až po rozbalení krabice doma a to pokaždé rychle a za nejlepší možnou cenu.

Marek Šenkypl 

Pozice ve firmě: Majitel

Ve firmě má na starost marketing (značku, web, propagaci, sponzoring) a obchod (produktová nabídky, nákup, vedení prodejního týmu). Stará se o rozvoj firmy a spolupráci při vývoji nových produktů s některými výrobci. Specializuje se na florbalové technologie.

Florbal hraje již od roku 1999 nejdříve jen pro zábavu, poté oficiálně od roku 2001 za tým TJ Sokol Židenice, kde působil až do roku 2014. Od té doby se věnuje florbalu pouze opět pro zábavu tak, aby jej nepřestal nikdy bavit. 

 

 

Radoslav Mikula

Pozice ve firmě:  CZ/SK support

Radoslav má na starosti mimo jiné každodenní komunikaci se zákazníky a dodavateli, vyřizuje objednávky a stará se o chod brněnské prodejny. Ve firmě působí od roku 2008 a je jedním z velmi důležitých článků celé firmy.

 

 

Petr Ďarmek

Pozice ve firmě: Produktový specialista, Videorecenze

Petr má na starosti focení a testování produktů a zároveň je hlavou pražské pobočky. Petrovy produktové fotografie a videa Vás provází naším eshopem a zároveň na našem Youtube kanálu můžete shlédnout Petrovy recenze na florbalové vybavení. Je to člověk, který florbalu rozumí a poradí Vám s výběrem produktů.

Petr stál u zrodu florbalu u nás. Florbalu se věnuje již od roku 1991. Získal 10 titulů mistra ČR za Tatran Střešovice jako hráč a 2 tituly z pozice trénera. Několik let působil v reprezentaci ČR a účastnil se Mistrovství Evropy i Mistrovství světa. V roce 2008 byl zvolen trenérem roku a v současné době funguje jako metodik klubu FBC Kladno. Mimo florbalu rád jezdí na kole a miluje windsurfing.

 

 

Historie našeho obchodu

Internetový obchod Florbal.com  jsme založili v březnu roku 2002, tedy nejsme na trhu žádnými nováčky. Naším hlavním cílem bylo od začátku nabízet profesionální vybavení všem florbalovým hráčům. Snažili jsme se vytvořit alternativu velkým internetovým obchodům pomocí konkurenceschopných cen, přátelského přístupu a ochoty poradit. Nikdy jsme se se zákazníkem nerozloučili ihned po koupi některého z našich produktů a toho se držíme i v současnosti. V naší firmě působí aktivní hráčí florbalu, a tak nejlépe víme, jak rychle potřebujete mít sé nové vybavení doma a být připraveni na gólové akce na hřišti..

Historie obchodu

2002 – Oficiální začátek naší firmy se datuje k 2. 3. 2002, kdy pan Marek Šenkypl spustil první verzi našeho webového rozhraní, která však byla dosti komplikovaná jak na údržbu, tak na nákup zboží. Do nabídky byly začleněny pouze základní značky a stěžejní produkty. V této době jsme zkušenosti s prodejem teprve sbírali kousek po kousku.

2003 – Sami jsme věděli, že pro úspěch je potřeba dál e-shop rozšiřovat a zlepšovat. Začali jsme tak do nabídky zařazovat nové florbalové značky. Chtěli jsme si upevnit naši pozici na trhu a otevřeli jsme v Brně první kamennou prodejnu, spíše prodejničku na ulici Pekařská. Spolu s přátelským přístupem a schopností poradit jsme k sobě přitahovali čím dál větší množství zákazníků, kteří se k nám rádi vraceli a dávali nám najevo, že přesně tudy vede naše cesta.

2005 –  Přestěhovali jsme se do nových prostor na ulici Hrnčířská, kde jsme rozšířili naši nabídku zboží o nově vznikající florbalové značky.

2008 – Spustili jsme druhou verzi eshopu, díky které se nakupování stalo mnohem jednodušším. Investovali jsme nemalou částku do propagace a i nadále svůj systém plnili novými produkty.

2010, - Byla spuštěna třetí verze e-shopu, která obsahovala databázi, díky které bylo mnohem jednodušší nakupovat, psát dotazy a orientovat se v našem obchodě.

Přelomovým rokem pro nás byl rok 2012, který přinesl opravdový posun kupředu. Přestěhovali jsme se do nových prostor na ulici Hlinky a vytvořili největší florbalový obchod v České republice. Součástí obchodu je testovací hřiště, kde všechny hole můžete před nákupem vyzkoušet

2012 - Nové způsoby dopravy jak pomocí České Pošty, tak GLS a začali jsme doručovat zboží i na Slovensko

2013 - Splnili jsme podmínku Ověřeno zákazníky serveru Heureka.cz a téměř zdvojnásobili náš nabízený sortiment. Mimo jiné jsme se celou dobu zabývali úpravou a zkvalitněním všech produktů, založili jsme Facebookový i Instagramový kanál a přibrali mezi sebe další kolegy.

2014 – Pořád bylo co zdokonalovat a v hlavách se nám rodily přesné nápady jak a jakým směrem. Masivně jsme rozšířili komunitu našich fanoušku na Facebooku, kteří se k nám díky našemu fanatizmu do florbalu rádi vraceli.

2015 - Rok "Na plný plyn". Otevřeli jsme druhou prodejnu v Praze, která opět nabízí testovací hřiště. Neúnavně jsme pracovali na rozšíření produktů i služeb. Zařadil jsme naše nové značky, zkvalitnili přepravu i komunikaci s našimi zákazníky. Vrhli jsme se na obsah, začali točit videa a psát recenze na florbalové vybavení.

2016 - Kompletní přepracování eshopu s masivním počtem vylepšení (filtracemi produktů, nebo dárkovou time line) a hlavně přehlednějším a čistějším rozřazením produktů. Od této doby ještě neuběhl den, kdy bychom sortiment nerozšiřovali

2017 - Upravili a zlepšili jsme mobilní verze eshopu. Vylepšili a zjednodušili také nákupní košík. Rozšířili jsme sortiment o nové značky a natočili spostu nových recenzí florbalového vybavení. Začali jsme Pustili jsme se také do složitějších analýz a statistik, které nám ukážou cestu pro rok 2018.

2018 - Historii tohoto roku s námi tvoříš právě ty! :-)

Nahoru

Přijďte nás navštívit

Pobočka Brno

pobocka brno
Pobočka Brno
Hlinky 34, 603 00 Brno
Po - Pá10.00 - 18.00
So9.00 - 12.00
541 214 249
info@florbal.com
Více o prodejně

Pobočka Praha

pobocka praha
Pobočka Praha
Kurta Konráda 6, 19000 Praha 9 - Vysočany
Po - Pá10.00 - 18.00
So9.00 - 12.00
252 540 008
praha@florbal.com
Více o prodejně
Florbalová výstroj

Copyright © 2016. Využíváme služby Retail Acceleratoru společnosti Shockworks.

brno pay info
Jak vybrat správnou florbalku? poradce
Jakou potřebuji brankářskou výbavu? poradce
Jakou velikost sportovních bot? poradce
Jaké zvolit sportovní oblečení? poradce